Дзержинское управление 
по газоснабжению и газификации
Порядок приєднання до газових мереж ПАТ «Донецькоблгаз» Дзержинського УГГ
Меню сайта

Поиск

Block title
Block content

Block title
Block content

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0Друзья сайта
 • ПАО «Донецкоблгаз»
 • Енакиевское УГГ
 • Дзержинский портал
 • Дзержинский шахтер
 • Дзержинский интернет магазин

 • Архив записей


  Приветствую Вас, Гость · RSS 26.05.2024, 16:58  Національна акціонерна
  компанія «Нафтогаз України»


  Публічне акціонерне товариство
  по 
  газопостачанню та газифікації

  «Донецькоблгаз»     П О Р Я Д О К

  приєднання до газових мереж  ПАТ «Донецькоблгаз»
  Дзержинського УГГ

     Затверджено : Наказ  Дзержинського УГГ 
  ПАТ «Донецькоблгаз»                                                                           № 171/п-а  від
  13.05.2013 р
  .


   2013 р.
  1.Загальні положення

  1.1. Порядок приєднання до газових мереж Дзержинського УГ ПАТ «Донецькоблгаз»   (далі – Порядок  Дзержинського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз») розроблено відповідно до «Порядку доступу та приєднання до єдиної газотранспортної системи України» Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Постановою № 420 від 19.04.2012 р. (далі Порядок НКРЕ) та інших нормативно-правових актів.

  1.2. Порядок Дзержинського УГГ  ПАТ «Донецькоблгаз»   розроблений з метою встановлення єдиних вимог приєднання до газових мереж в зоні ліцензійної діяльності ПАТ «Донецькоблгаз».

  1.3. Дія Порядку  Дзержинського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз»  поширюється на фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з видобутку, транспортування, розподілу, зберігання та/або постачання природного газу, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, а також використовують природний газ як паливо або сировину.

  1.4. Визначені відповідальні осіби в Дзержинському  УГГ за дотриманням процедури приєднання об’єктів замовників до газових мереж.

  1.5. Розробленні відповідні інструкції (методичні вказівки) для працівників газорозподільного підприємства щодо їхньої організації роботи для надання послуг з приєднання до газових мереж.

  2. Терміни та визначення

  Заява – викладене в письмовій формі звернення суб'єкта ринку природного газу (замовника), передане до управління по газопостачанню та газифікації (далі – УГГ), що стосується надання замовнику послуг доступу або приєднання до газових мереж, у тому числі або хоча б одна з таких послуг.

  Технічні умови – документ, що визначає комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж і містить вихідні дані для проектування.

  Приєднання до газових мереж – надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об'єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності.

  Власник газових мереж – юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, якій належать на праві власності або користування мережі газодобувного підприємства, газорозподільні або магістральні мережі та споруди на них.

  Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об'єктів газоспоживання замовника відповідної потужності.

  Місце приєднання (точка приєднання) – запроектована або існуюча межа балансової належності об'єктів системи газоспоживання замовника;

  Межа балансової належності – точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності, господарського відання або користування.

  Стандартне приєднання – приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.

  Нестандартне приєднання – приєднання об'єктів газоспоживання (газопостачання), які не відповідають вимогам до стандартного приєднання (приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об'єктів газоспоживання потужністю більше 16 метрів кубічних на годину включно або, що перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання).

  Замовник – фізична чи юридична особа, яка замовляє послуги з виготовлення  технічних умов та погодження проектної документації для підключення об'єкта до системи газопостачання.

  Інші терміни використовуються в цьому Порядку у значеннях, наведених в Законах України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про трубопровідний транспорт", "Про нафту і газ", "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", "Про регулювання містобудівної діяльності" та "Порядок доступу та приєднання до єдиної газотранспортної системи України".  3.Умови приєднання та підключення об'єктів замовника

  до газових мереж  Дзержинського УГГ ПАТ «Донецькоблгаз»

  3.1. Приєднання та підключення об'єктів газоспоживання (газопостачання) замовника до газових мереж   ПАТ «Донецькоблгаз»  здійснюються дзержинським УГГ на підставі договору («Типовий договір на приєднання до газових мереж», затверджений Постановою НКРЕ №76 від 31.01.2013 р.)

  3.2. Для укладання договору на приєднання до газових мереж замовнику необхідно подати до Дзержинського  УГГ відповідні документи:

  - відповідну заяву (Додаток 1);

  - заповнений опитувальний лист, (Додаток 2), у якому зазначаються технічні характеристики об'єкта газоспоживання (газопостачання);

  - копії документів, якими визначено право власності, чи користування на об'єкт (приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних мереж.

  3.3. Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання) до газових мереж розділяються на стандартне та нестандартне приєднання.

  3.4. Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання), які відповідають вимогам стандартного приєднання здійснюється з урахуванням такого:

  3.4.1. Дзержинське УГГ  протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника про приєднання до газових мереж на підставі даних про об'єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, надає замовнику проект договору на приєднання до газових мереж, до якого додає схему зовнішнього газопостачання стандартного приєднання та технічні умови на внутрішнє газопостачання об'єкта замовника.

  Технічні умови на зовнішнє газопостачання об'єкта (при стандартному приєднанні) замовника,  Дзержинське УГГ розробляє та залишає у себе.

  Якщо поданих до заяви даних про об'єкт замовника недостатньо для формування зазначених документів,  Дзержинське УГГ протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви замовника направляє замовнику письмовий запит щодо уточнення даних про об'єкт замовника.

  Оплату за видачу технічних умов по стандартному приєднанню об’єктів замовників до газових мереж здійснювати на підставі «Порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж», затвердженого Постановою № 77 від 31.01.2013 р.

  3.4.2. При розрахунку з абонентами по стандартному приєднанню, використовуються ставки плати, затверджені НКРЕ згідно Постанови НКРЕ №291 від 26.03.2013 по стандартному приєднанню.

  3.4.3.  Дзержинське УГГ відповідно договору на приєднання до газових мереж забезпечує в установленому порядку приєднання об'єкта замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання), встановлює вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків.

  3.5. Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання), які відповідають вимогам нестандартного приєднання, здійснюється з урахуванням:

  3.5.1. Дзержинське УГГ протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника про приєднання до газових мереж на підставі даних про об'єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, надає замовнику технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання об'єкта замовника.

  Якщо доданих до заяви даних про об'єкт замовника недостатньо для формування зазначених документів,  Дзержинське УГГ протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви замовника направляє замовнику письмовий запит щодо уточнення даних про об'єкт замовника.

  Якщо на дату підготовки технічних умов на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника є необхідність створення  Дзержинського УГГ додаткової потужності в місці забезпечення потужності замовника, технічні умови на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника видаються з урахуванням розвитку газових мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника, і в технічних умовах окремо зазначаються величина загальної потужності та потужності заявленої замовником. У разі необхідності створення додаткової потужності необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх наявності), що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених  Дзержинським УГГ як поворотна фінансова допомога від замовників. При цьому в технічних умовах на зовнішнє газопостачання наступних замовників місце забезпечення потужності має збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами передбачено створення резерву потужності.

  3.5.2. Замовник відповідно до технічних умов Дзержинського УГГ на зовнішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання, (при цьому замовник самостійно обирає проектну організацію для виготовлення проекту), погоджує її в установленому порядку з Дзержинським УГГ та передає погоджену (затверджену) проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання в УГГ за актом приймання-передачі, для можливості Дзержинського  УГГ забезпечити приєднання об'єкта замовника до газових мереж (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання). При цьому вартість плати за приєднання повинна бути зменшена на вартість проектно-кошторисної документації.

  Оплату за видачу технічних умов по нестандартному приєднанню об’єктів замовників до газових мереж здійснювати на підставі Наказу ПАТ «Донецькоблгаз» №79 від 16.04.2013 року.

  Погодження (затвердження) проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання здійснюється  Дзержинським УГГ у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством.

  Проектно-кошторисна документація на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника має передбачати весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та підключенням об'єкта замовника до газових мереж.

  Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов на зовнішнє газопостачання замовник не надасть на погодження в УГГ проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника та відсутнє погодження з боку Дзержинського  УГГ на продовження строку надання проектно-кошторисної документації,  Дзержинське УГГ залишає за собою право не враховувати зарезервовану пропускну потужність, яка необхідна для забезпечення газопостачання об'єкта замовника при дефіциті пропускної потужності, для інших замовників (споживачів). При цьому  Дзержинське УГГ не враховує зарезервовану пропускну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та неотримання у цей самий строк проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання від замовника або погодження продовження строку її надання.

  3.5.3. Після передачі замовником в  Дзержинське УГГ погодженої (затвердженої) в установленому порядку проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання об'єкта замовника УГГ протягом десяти робочих днів надає замовнику договір на приєднання до газових мереж, у якому визначає строк забезпечення приєднання та плату за приєднання, розраховану відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, що затверджується НКРЕ.

  Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається, виходячи із строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг, обсягу виконання робіт та необхідних погоджень, передбачених проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання.

  3.5.4.  Дзержинське УГГ відповідно до договору на приєднання до газових мереж та проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання забезпечує в установленому порядку приєднання об'єкта замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та встановлює в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечує його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

  3.6. Газові мережі зовнішнього газопостачання, побудовані  Дзержинським УГГ, є його власністю.

  3.7. Замовник на підставі технічних умов на внутрішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проект внутрішнього газопостачання, погоджує його в Дзержинському УГГ та в установленому порядку забезпечує будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) і забезпечує введення їх в експлуатацію.

  3.8. Підключення об'єкта замовника до газових мереж здійснюється Дзержинським  УГГ відповідно до умов договору на приєднання до газових мереж після оплати замовником вартості приєднання та введення зовнішніх та внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об'єкта замовника в експлуатацію відповідно до законодавства. Крім того, на об'єкт замовника має бути складений акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін.

  3.9. Пуск газу на об'єкт замовника здійснюється в установленому законодавством порядку після укладання договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об'єкт замовника.

  3.10. Плата за приєднання включає послуги Дзержинського УГГ з установлення в точці приєднання вузла обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечення його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, а також підключення об'єкта замовника до газових мереж  Дзержинського УГГ.

  3.11. При виконанні робіт з приєднання Дзержинське УГГ має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду.

  3.12. Якщо на дату подання заяви про приєднання до газових мереж на об'єкті замовника відсутній діючий газопровід (відсутня існуюча межа балансової належності), місце приєднання (запроектована межа балансової належності) визначається  Дзержинським УГГ на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки.

  3.13. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов, проектно-кошторисної документації та/або умов договору на приєднання до газових мереж ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та  Дзержинським УГГ.

  3.14. Якщо в результаті зміни форми власності чи власника об'єкта газоспоживання (газопостачання) та/або реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта виникає необхідність збільшення пропускної потужності газових мереж в точці приєднання або зміни (перенесення) точки приєднання, з новим чи діючим власником об'єкта укладається новий договір на приєднання до газових мереж відповідно до цього Порядку.

  У випадку зміни форми власності чи власника об'єкта газоспоживання (газопостачання) та/або реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта, за умови, що це не призводить до збільшення пропускної потужності газових мереж в точці приєднання, новий договір на приєднання до газових мереж з новим чи діючим власником об'єкта не укладається.

  У випадку реконструкції чи технічного переоснащення об'єкта газоспоживання, що не призводить до збільшення пропускної потужності газових мереж в точці приєднання, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації внутрішнього газопостачання.

  У випадку перенесення та/або зміни номіналу вузла обліку, що не призводить до збільшення пропускної потужності газових мереж в точці приєднання, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації.

  3.15. Приєднання до магістральних газопроводів може здійснюватися лише у випадку надання замовником письмової відмови Дзержинським  УГГ у приєднанні до газорозподільних мереж у зв'язку з відсутністю вільної пропускної потужності газорозподільних мереж.

  3.16. За зверненням замовника  Дзержинське УГГ зобов'язане у 5-денний строк надати інформацію щодо пропускної та вільної потужності газорозподільних мереж у точках, визначених замовником.

  3.17. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені) об'єкти газопостачання (газоспоживання) замовників повинні відповідати вимогам законодавства. Обладнання та матеріали, які були використані під час нового будівництва чи реконструкції, мають бути сертифіковані в Україні.

  3.18. Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і технічним переоснащенням) об'єктів трубопровідного транспорту здійснюється у встановленому законодавством порядку.

  3.19. Технічна (технологічна) послідовність виконання операцій з приєднання та підключення об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж визначається у кожному конкретному випадку відповідно до законодавства.

  3.20. Для здійснення підключення до газових мереж замовнику необхідно підготувати свій об’єкт:

  - здійснити розробку проекту на внутрішні системи газопостачання;

  - погодити проект з УГГ;

  - виконати будівництво (монтаж) внутрішніх газових мереж та провести введення в експлуатацію.

  3.21. Спірні питання між замовником та  Дзержинським УГГ вирішуються у встановленому законодавством порядку.

  3.22. Газифікація населених пунктів, підприємств, комунально-побутових підприємств, підвідних газопроводів виконується після погодження з апаратом ПАТ «Донецькоблгаз».


  ОПИТУВАЛЬНИЙ   ЛИСТ>>


  ЗАЯВА НА ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ>>  Copyright MyCorp © 2024